Ekspertyza techniczna budynku

Biuro Śmigiel specjalizuje się w usługach nadzoru budowlanego i przeprowadzania ekspertyz technicznych budynku. Ekspertyza powinna być wykonana przed podjęciem prac remontowych lub gdy stan budynku budzi zastrzeżenia. Prace modernizacyjne, a także jakakolwiek inne ingerencje w konstrukcję, powinny zostać wykonane dopiero po ekspertyzie technicznej, czyli dokładnej analizie i obliczeniach, które pozwalają na określenie stanu budynku. Czego dotyczy ekspertyza techniczna budynku?

  • wytrzymałości i jakości ścian, stropu oraz dachu
  • ewentualnych błędów na etapie projektowania i realizowania inwestycji
  • stanu technicznego instalacji wewnątrz budynku

Ocena techniczna jest mniej zaawansowana niż ekspertyza i nie wymaga przeprowadzania skomplikowanych obliczeń dotyczących np. dopuszczalnych obciążeń konstrukcji. Ocena techniczna jest efektem oględzin oraz analizy dokumentacji, z kolei ekspertyza składa się z części opisowej oraz obliczeniowej i jest zdecydowanie bardziej obszerną analizą konstrukcji.

Profesjonalne nadzory budowlane

Kontrola robót budowlanych powinna mieć miejsce przez cały okres trwania budowy. Biuro konstrukcyjno-budowlane Śmigiel świadczy usługi nadzoru budowlanego, które pozwalają zminimalizować ryzyko błędów w czasie realizowania poszczególnych etapów budowy. Sprawdzamy czy postęp prac odpowiada projektowi oraz weryfikujemy ich zgodność z prawem budowlanym.

Nadzór budowlany minimalizuje ryzyko wystąpienia nieprawidłowości, które mogą wpłynąć na poziom bezpieczeństwa budynku oraz opóźnić realizację inwestycji. Zespół, złożony z inżynierów i ekspertów z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi, będzie czuwał nad jakością budowy, a tym samym zwiększy szansę na sprawne zakończenie inwestycji, bez opóźnień i usterek. Nasze biuro konstrukcyjno-budowlane sprawuje nadzór budowlany nad konstrukcjami inżynierskimi, który jest formą zabezpieczenia przedsięwzięcia oraz sposobem na regularną inspekcję postępu i jakości przeprowadzanych prac. Obecność inspektora budowlanego pozwala szybko zareagować na ewentualne zagrożenia budowlane oraz dopilnować zgodności z pierwotnym projektem.