Projekty architektoniczno budowlane

Wykonujemy:

Projekty konstrukcyjne budowlane i wykonawcze.
Projekty architektoniczno-budowlane pełnobranżowe
Projekty wykonawcze pełnobranżowe.

Projektujemy :

 1. Budynki mieszkalne jednorodzinne,
 2. Budynki mieszkalne wielorodzinne,
 3. Budynki użyteczności publicznej,
 4. Obiekty handlowe, biurowe,
 5. Obiekty sportowe, przemysłowe oraz magazynowe,
 6. Budynki gospodarcze i związane z produkcją rolniczą,
 7. Adaptacje projektów typowych zewnętrznych i własnych wraz z szerokim zakresem zmian
 8. Adaptacja poddaszy do celów mieszkalnych, złożone konstrukcje dachów itp.
 9. Konstrukcje inżynierskie: ściany oporowe, fundamenty pod urządzenia techniczne, pomosty technologiczne, zbiorniki żelbetowe itp.
 10. Hale produkcyjne i magazynowe w konstrukcji stalowej i żelbetowej
 11. Oceny i ekspertyzy techniczne wszelkich obiektów.
 1. Wykonujemy również inwentaryzację istniejących obiektów oraz zaawansowane obliczenia numeryczne z analizą konstrukcji.
 2. Projektowanie wnętrz
 3. Kosztorysy budowlane pełnobranżowe
 4. Badania geotechniczne
 5. Pomiary geodezyjne

Budujemy :

 1. Wykonujemy konstrukcje stalowe obiektów budowlanych
 2. Budynki mieszkalne, magazynowe i gospodarcze w pełnym zakresie.

Nadzory:
Wykonujemy nadzory budowlane w formie Kierownika Budowy jak i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.